Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Engelsche inval in het westen der Duitsche kolonie was mislukt

J) Onder de gewonden was ook de overwinnaar, luitenant-kolonel Von Heydebreek, die twintig jaren in Duitsch-Zuid-West had doorgebracht; een ongemeen dapper en kundig aanvoerder.

292

Het zee-èn-wereldbeheerschend Engeland riep uit alle windstreken hulptroepen op ln den strijd tegen Duitschland. — Eén der Indiërs, die Engeland moesten heipen.

er gewond1), maar ze hadden den Engelschen getoond, dat, al wilden zij den Kolonialen Oorlog niet, ze van zich af wisten te slaan; dat onder de verzengende stralen der tropenzon hun hart Duitsch gebleven was. :^-<>-

Sluiten