Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in 't Oostelijk gebied van de Noordzee en een strook van minstens 30 zeemijlen breedte langs de Nederlandsche kust is niet gevaarlijk.

De Chef van den Marine-staf, POHL.

Berlijn, 4 Februari 1915.

Wat de Duitsche Regeering dreef tot dit besluit, deelde het in een uitvoerige uiteenzetting mee aan zijn bondgenooten zoowel als aan al de neutrale en vijandelijke mogendheden.

Die mededeefing — eveneens een historisch stuk — moge hier ook een plaats vinden:

„Sedert het begin van den huidigen krijg voert Engeland tegen Duitschland een handelsoorlog op een wijze, welke spot met alle volkenrechtelijke bepalingen.

Wel heeft de Britsche regeering in verscheidene bevelen de Londensche zeerecht-declaratie als geldig verklaard, doch in werkelijkheid echter heeft zij zich niet aan de voornaamste punten gestoord, ofschoon haro eigene gevolmachtigden op de Londensche Conferentie de besluiten als het geldige volkenrecht erkenden.

De Britsche regeering plaatst een reeks voorwerpen op de Ijst van . contrabande, welke niet of slechts zeer indirect voor krügsdöeleinden kunnen gebruikt worden, en derhalve volgens de Londensche decla-

Op Leven en Dood II, '24.

369

Sluiten