Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Von Spee met zijn dapperen was dus in een vad geraakt — tusschen Engelschen, Japanners en Australiërs waren zij bekneld — waaruit het hun nooit zou zijn gelukt te ontkomen.

Volgens een Duitsch bericht uit Montevideo echter hebben de Duitsche zeelieden hun schepen en hun leven wakker verdedigd. Zeven Engelsche oorlogsschepen — n.1.4 kruisers en 3 hulpkruisers — lagen, naar de bemanning van een Argentijnsch stoomschip had Opgemerkt, — met ernstige averij in Port Stanley op de Falklandeilanden.

Een bericht, dat meer zekerheid dan waarschijnlijkheid had. Want van Engelsche zijde werd van dezen zeeslag wonderlijk genoeg zeer weinig losgelaten en plotseling werd juist na den 8en December de draadlooze verbinding tusschen Montevideo en Buenos-Aires afgebroken.

Enkele cijfers uit den Zee-Oorlog.

Van Duitsche zijde werd de Zee-Oorlog gevoerd onder opheffing der leus: Vrijheid ter zee.

De Engelschen daarentegen spanden alle krachten in, om hun oppermacht te behouden.

Wie van de beiden zijn doel bereiken zou?

Een antwoord op deze vraag viel, zelfs na twintig maanden Zee-Oorlog, nog niet te geven.

Wèl echter was men' in staat, enkele vergelijkingen te maken. En ten voordeele van Engeland vielen deze vergelijkingen niet uit.

In de eerste maanden —- alzoo nog in 1914 — verloren Engeland en DuitsoWand aan schepen boven de 2000 ton inhoud:

Engeland. Duitschland. Linieschepen.

Audacious . . 23,370 ton Bulwark . . . 15,270 „

Gepantserde kruisers. Cressy .... 12,190 ton Scharnhorst. 11,600 ton

Aboukir . . . 12,190 , Gneieenau . 11,600 „

Hogue .... 12,190 „ Yorck .... 9,500 .

Good Hope . 14,330 „ Monmouth. . 9,960 „

Pantserdekkruisers. Hawke .... '7,470 ton Leipzig.... 3,250 ton

Hermes . . . 5,700 „ Hela 2,040 „

Pegasus . . . 2,170 „ Ariadne . . . 2,660 ,

Pathfinder.' . 2,990 | Nürnberg . . 3,400 ,

Amphion. . . 2,500 v Emden .... 3,650 „

Mainz .... 4,350 „

llpÜ Köln 4,350 i

Magdeburg . 4,550 • „ 120,330 ton 60,950 ton

394

Sluiten