Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21

Blz. 166 Gouv. besl. van 13 Januari 1917 No. 30 (Bijbl. No 8683). Gelezen, enz.

Is goedgevonden en verstaan ;

Eerstelijk: Ten vervolge van artikel 1 van het besluit van 16 Januari 1903 No. 28 (Bijblad op het Staatsblad No. 5928) aan te teekenen, dat gerekend van 1 October 1915 ten laste van den Lande komen de verpleegkosten van Inlandsche schepelingen der Koninklijke Marine, die in de Gouvernements krankzinnigengestichten in Nederlandsch-Indië worden opgenomen in de klasse, voor hen bepaald bij artikel 2, onder 5 van het Reglement in Staatsblad 1885 No. 139, in verband met Staatsblad 1905 No. 109, zooals dit artikel wordt gelezen ingevolge artikel 3, onder A, van het besluit van 16 Januari 1903 No. 28 (Staatsblad No. 44).

Ten tweede: Door het Departement van Onderwijs en Eeredienst wordt voor de in artikel 1 bedoelde verpleegkosten per hoofd en per dag in rekening gebracht ƒ 1.— Die verpleegkosten worden maandelijks door het Departement van Onderwijs en Eeredienst met dat der Marine verrekend. Ingèval Inlandsche schepelingen in een hoogere klasse worden toegelaten, worden de verschuldigde verpleegkosten boven genoemd bedrag van ƒ 1.— door de lijders of hunne betrekkingen rechtstreeks zonder tusschenkómst van het Departement der Marine voldaan. Uittreksel enz.

Sluiten