Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

12

19. Hier leit begraven de Heer Aelbert de Ve e r in sijn leven ridder heer in Callandtsooge en Raedtsheer in de Hooge Raet van Hollandt Zeelandt en Westvrieslandt sterff den 8 February anno 1621.

(Twee uitgekapte wapens; helmteeken een struisveer.) '

20. Vrouwe Cornelia van Gennep geboren Pi 1 anderstierf 9 April 1823.

21. Hyer leydt begraven Laurens Adriaensz. de Lange sa in sijn leven oudt-burgemeester der stede Schoonhoven sterf op den 5 Octobris anno 1621 ende Johanna Symonsdr. sijne huysvrouwe sterf op den 19 Augusty 1629.

(Twee uitgekapte wapens; helmteeken een schaap tusschen een vlucht, beneden met een dwarsbalk.)

22. Twee uitgekapte wapens.

Memory. Here lies the body of Mary Proctor daughter of R. & M. Proctor who departed this lffe the 12June 1817 aged 1 year.

23. De Edele gestrenge Heer Mr. Andreas Ardesch raad reekenmeester secretaris en griffier der domijnen van Sijne Doorl. Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau & & & overleeden den 4 December 1788.

24. Wapen uitgekapt; helmteeken een uitkomende triion met in iedere hand een drietand. Vier kwartieren eveneens uitgekapt.

Cum Christo surgere vita est. Hic jacet Albert a Schulenburg filius unicus nobilissi ac strenui Leopoldi in Apenburg et Betzendorf in antiqua marchia Brandenburg ob. pie ao MDCXX1II 1 Nov. aetat. XXIV.

25. H. v. G. en M. L V.

26. Hier leyt begraven Harman vau Gesselaer in zijn leve klerck van den Raet van State sterf den 17 April 1633 ende zijn dochter Margrieta van Gesselaer sterf den 12 April 1651.

Twee wapens: I. gevierendeeld; II. een dwarsbalk vergezeld van ; helmteeken een uitkomende draak.

Sluiten