Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

13

27. Twee wapens onder een kroon: 1. gevierendeeld: I. en IV. een zandlooper; II. en III. een leenw; 2. gevierendeeld: I. een leeuw vergezeld van staande blokjes; II. en III. een draak; IV. een wildeman met knods over den rechterschouder en een schild in den linkerhand vergezeld van staande blokjes.

28. Twee uitgekapte wapens onder een kroon; schildhouders twee leeuwen.

Hier leyt begraave de Heer Adriaen Vosmaer gestorven den 26 January 1761 en desselfs huysvrouw Vrouwe Catharina Alida Heufke gestorven den 12 November 1762.

29. Twee uitgekapte wapens onder een kroon.

Hier legt begrave Mr. Cornelis Dierkens secretaris van 4

'sHage obiit 172y61 actas 46:3M. en Albertina Adriana de Blair deszelfs huysvrouwe obiit 17^-70 aetas 65:10 M

30. Grafstede van Mr. Jan Wybo fiscaal en procureur generaal over Holland, Zeeland en Vriesland, mitsgaders fiscaal van de Generaliteyt overleden den 29 November 1761 en Elisabeth Johanna Canzius gestorven den 13 Januari 1752.

(Deze zerk zal vermoedelijk onder den tegelvloer van het koor worden bedolven; hij lag bij den stoep vóór het monument Van Wassenaer.)

31. Wapen een St. Andrieskruis, waarvan de schuinsrechtsche balk is beladen met vier hermelijnstaarten en de schuinslinksche met vier sterren (5); helmteeken een gekanteelde muur, waarboven een brandende fakkel. Vier kwartieren:

1. Als hoofdwapen. . 3. Een aanziende ossekop.

2. Drie vogels (2 en 1) en 4. Drie vogels (2 en 1).

in een schildhoofd een kalkoen.

MDCLXVII.

32. Twee wapens: 1. gedeeld: I. een halve adelaar; II. een dunne dwarsbalk, vergezeld van twee lelies; 2. een keper, vergezeld van drie ringen. ,

Hehnteekens: 1. een bos pauwenveeren, beladen met den

Sluiten