Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

15

den prince van Oranje sterf den 28 May 1623 met vrouwe M a r a g r i t a van Mee hel en zijn huysvrouw is gestorven den eersten Mert anno 1643.

38. Twee uitgekapte wapens; helmteeken een uitkomende drakenkop met pijltong.

D. O. M. And. Hesselaeus de Dinter, senatus Brabarrtici praeses et Illustrmi Arausionensium principis Mauritij Nassci ec. consiliarius, Gelriaeque provtiae et Zutphaniae electus cancellarius, ac imperante Serenmo A n d i u m duce in Belgio finantiarum supremus thezaurarius et Margareta van der Moeien conjuges, hic resurrectionem expectant et misericordiam; ille ab anno 1600 ista 1624.

(Vgl. Ned. Adelsboek 1914 blz. 260 sub II.)

39. Twee uitgekapte wapens; helmteeken een snoek met den kop naar beneden schuinslinks geplaatst.

Hier leit begraven de Heer Cornelis van Aerssen heere van Over- ende Nedereint van Spiek sterf den 22 Maert 1627 ende Vrouwe Emerentianade Regnyer sine huisvrouwe stierf den 30 January 1627.

(Vgl. Ned. Adelsboek 1912 blz. 17.)

40. Wapen uitgekapt.

[Hier] leyt begraven de Heer

[en Mr.] Pieter Couwenburgh ~,

[van] Belois, in sijn leven raed

[in de]n Hove van Holland

[na]dat sijne E. tselve

[amp]t 47 yaren hadde

[bediend] en saliglyck in den

[Hee]re ontslapen op den 28 Yuny 1644.

41. Op een monument aan den muur:

Johannis Joachimus a Rustorf/Archipalatinae Domus consiliarius / intimus / generis nobilitate; vitae integritate / eruditionis singularis, laude celebris, / legationibus ad reges et principes clarus / rerum politicarum ac juridicarum notitia, / nobilium sui temporis nulli secundus, / religionis orthodoxae cultor, / causa palatinae assessor; piam animam deo creatori reddidit/corporis éxuvias hic loei deposuit,/in beata rssurrectione resumendas./

Sluiten