Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

16

Natus Aurbachii, XXVI Octob. ao MDLXXXIX / Denatus Hagae comit: XXVII Aug. ao MDCXL. /

Memento.

(Boven het opschrift het wapen Rustorf (op blauw tegen den bovenschildrand in het midden een zilver vierkant; aan weerszijden van het opschrift"twee wapens: 1. als voren; 2. gedeeld: I. op rood een zilveren dwarsbalk; II. effen; onderaan aan weerszijden van „Memento" een wapen:

rechts: doorsneden van zilver op zwart met een dier half varken, half visch van het een op het ander; links: op zwart een zilveren dwarsbalk, waarop het woord „Lieb".

42. In den muur van het koor gemetseld:

In den rand: Hier leyt begraven int jaer ons Heren

MVc LXXXV den X dach novembris.

(Wapen gevierendeeld: I. en IV. een leeuw met een strijdbijl in den rechtervoorklauw; II. en III. twee dwarsbalken.)

43. Op een monument tegen een pilaar van het koor:

Deo. opt. max. et aet. mem. Mariae Magdalenae, conjugis karissimae matris duleissimae, piissimae undecim liberorem parentis, quorum novem una cum patre superstitibus moerorem de se atque desiderium reliquit, matronae ad exemplum natae, cum incomparabili conjugis luctu, qui ex ea nihil nisi morte doluit, iterum denatae cum Benjamina et Maria primogenitis heic conditae ac sitae in futurae resurectionis spem. . Cum uberrimis lachrymis P. C.

Benjaminus Auberius Maurerius, adsessor sanctioris consilii regis christianissimi ejusdemque ad ordines foederatos Belgi legatus. Nata VII Maji anni CIDIDLXXXV, vixit ann. in conjugio XX, extincta XII Novembris anni CIOIOCXX. (Onderaan een doodshoofd.)

Sluiten