Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

27

Endegeest in sijn leven raet van Staten der Vereenigde Nederlanden sterft den 30 October 1654 ende vrouwe Elisabeth van Schouwen tot Endegeest sijne huysvrouwe sterft den 31 October 1652.

91. Hier legt begraven Cornelis Schenck gestorven den IX July anno 1662.

92. Hier leit begraven Pieternelle Jansdochter de Jong weduwe van Claes Jansz. in sijn leven timmerman van den Hage ende sterf den XIX December anno 1601.

93. Hier leyt begraven joncheer Adam van der Duyn, heere van Zanen, in sin leven, hoogheemraedt van Rhijnlandt, ende sterf den XXII July in den jaere MDC1I.

Hier leyt begraven joncheer Chyman van der Duyn, heere van Zanen, desselfs eenigen achtergelaten zoon, die sterft ongehoudt den eersten Novembri in den jaere MDCIH oudt XXVI jaeren. Godt geve haer het eewich leven.

94. Hier legt begraven Josina Dircxdochter van Zanten, in haer leve L. Huysvrouwe van Everaert Quirijnsse burgemeester van 's Gravenhage, sterf den XXVII November ano XVIc ende VI.

95. Hier legt begraven jufvrou Angenis Hooft overleden den 10 Maart 1734 oud 57 jaren.

96. Grafstede van Jacobus van Neck in leven regeerend burgermeester van 's Gravenhage obiit 11 februarii MDCCL1I.

97. Hier legt begraven Jacob Cornelissen van Wouw in sijn leeven burgemeester ende kerckmeester va Schravenhage, sterf den 16 Aprilis an. 1620 out 75 jaeren ende sijn huisvrouwe Maria Jans van Suierendaelssterf den 11 february anno 1633.

(Vgl. De Wapenheraut 1905 blz. 330.)

98. Hier leyt begraven Jan Hendrick van Bueren out wesende 67 jaeren sterft den 12 December anno 1615. Isabella Maria Meynartsdr. van der Oldcamps, sijne huysvrouwe was out 67 jaerê^ sterf den 12 Martii 1616.

Sluiten