Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage. 31

ridder heer van Stevers en Artselaer, stierf den 11 Maert

MDCXXXH. En de kwartieren: Eichelberg gen. Hooftman Nispen Huse Van der Meeren.

117. HIC WesIJ reCVbant perChare conJVgIS ossa. SpiritVs est coeLo gaVdet In eMpIJreo.

Jacet et hic obiit cal. Jul. C. H. de Wees, a 1600.

118. Hier leit begraven Mr. Francois Meerman in sijn leven advocaet starf den XlIIJen Novembris ao XVIc een ende Joffe Geertruyt Ruyghavers sijne huysvrouw starf den Xen Novembris ao XVc XCIX.

119. Hier leght begraven Matheus van Thije sterf den 10 Octobris 1625 ende Mach telt Bogaert sijn huisvrou sterft den 27 Augusty a° 1638 mitsgaders der selven soone Heer Abraham van Thye collonel in dienste dezer landen etc. stierf den 7 December 1645.

(Vgl. Mdbl. Ned. Leeuw 1903 blz. 266.)

120. Hier leyt begraven Rochus Jacobzoö in zijne levë Holthbewaerder der Heij-Raet en sterf dê21 dach vaTSeptember 1545. bidt bit voer die ziel.

121. Barbara Duyckia hic sita marito optimo ac nobilias.

DudleioCarletonoannos diuturnos suos pariter meosa ue Drecor.

Obiit II Die Julii aetatis XXIII, partae salutis MDCXXVIII.

(Dit monument is afgebeeld in de collectie van Mr. W. van der Lely op de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage en vertoonde bovenaan twee wapens: 1. een rechterschuinbalk, beladen met aangesloten ruiten; 2. gevierendeeld: I. en IV. op goud een roode zuil vergezeld van drie zwanen (als bij Rietstap het wapen Duycking), II. en III. op zwart drie leeuwenkoppen, 2 en 1.)

Aan een pilaar:

122. In hoe monumento / siti suntcinerespraestantissimae Dominae BarbaraeDuyckiae/cui parentes fuereAdrianus Duyckius/ dom. de Outkerspel et in Koedijck / secretarius illustr. D. D. ordinum procerum / Hollandiae, et Barbara Dorpia/ex veteri prosapia nata Dorpii; cujus/prius nuptus Nicolaus Troch-

Sluiten