Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

34

In de vroegere kapel Van Assendelft, welke den laatsten tijd consistoriekamer was, leest men op een koperen plaat in den muur:

136. Hier leggen begraven die Eedele ende Welgebore Heere en Vrouwe Heer Nicolaes heer va Assendelft, va Heemskerck, va Goudriaen, va Bezoyen, va Hooninghen, va den Laden va den Leek en va den Waele, ridder raedt camerlinck der Roomsen en Coninck ende van onsen genadigen Heere den Aertshertoghe va Oostenrijck, hertoge van Bourgoingnen ende hij sterf, opten vierden dach Septembris int jaer ons Heere dusent vijfhondert en een ende Vrouwe Alijdt va Kyfhouck vrouwe va Assendelft zij gesellinne ende sij sterf op ten derthiensten dach in July int jaer ons Heere dusent vijfhondert ende dertich.

Daarnaast leest men op steenen:

137. Hier leit begrave die Eedelle ende Welgebooren Joncfrowe Joncfrou Kathrina va Assendelft eerst weduwe vajonckheer Adriaen van der Leek, heere va Eemskerck, va Cralingen rc. ende naer weduwe van Jonckheer Joost van Halewijn, heere van der Capelle, van Asperen in Vlaendre rc. en zij starf opte XVen dach in Augusto int jaer ons Heere MCCCC en XCHII.

138. Hier leytt begraaffven die Edele ende welgeboorn vrouwe vrouwe Catherina van Assendelft, weduwe van Heere Johan van Cortenbach heere der stadt Helmont erffburggraaffve tot Weren ende Duesborg etc. sij starff op ten vierden dach in November int jaer ons Heeren een duysent vijffhondert drie ende tachtich.

Aan weerszijden de kwartieren:

Assendelft Kijfhoek Dalem Polanen Cralingen Werve Besoyen Egmond. (Zie de afbeelding in de collectie Van der Lely.)

139. Waarschijnlijk zal in die kapel weer opgesteld worden het voormalige praalgraf Van Assendelft, waarvan men eene afbeelding ziet bij Mr. J. de Riem er, Beschrijving van 's Gravenhage, in de collectie van Mr. W. van der Lely en in het Algemeen Nederlandsch Familieblad V no. 4.

Sluiten