Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

37

8. Onbekend.

Wapen: op rood drie afgerukte gouden arendsbeenen, geklauwd van blauw.

9. Mr. Pi eter Zeghers, 1536 afgevaardigde van het kapittel. Wapen: op goud een roode keper, met een blauw schildhoofd,

beladen met zilveren latwerk.

10. Onbekend.

Op groen twee zilveren zalmen, vergezeld van negen herkruiste kruisen van goud met gepunten voet.

11. Gerard Wuytiers. Wapen als in Ned. Adelsboek.

12. Heer Nicolaes van Moerkerken, kanunnik, 1555. Wapen: op goud een rood St. Andrieskruis, beladen met vijf

zilveren St. Jacobsschelpen.

13. Onbekend.

Wapen: gedwarsbalkt van vier stukken rood en zilver.

(Zie voor deze wapens: Die Haghe, Bijdragen en mededeelingen 1903 blz. 135 en voor no. 11 ook: Maandblad Gen. Her. genootschap de Ned. Leeuw 1917 blz. 73.)

Onder dit venster leest men:

Douaire. L. H. Barse Van der Goes van Dirxland geb. Fransen van de Putte heeft in het jaar 1916 dit glas in zijn ouden staat doen herstellen. Jan Schouten.

(Hieronder ziet men het alliantiewapen Van derGoesX Fransen van de Putte.) <

4. Lukas 1 vers 11—20.

En Zacharias den engel ziende werd ontroerd en vreeze is op hem gevallen.

Anno 1918.

Onderaan de wapens: Kessler (op goud een blauwe leeuw) en De Lange (op goud een groene griffioen).

5. Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders Lukas 2—16—19.

Onderaan de wapens Repelaer en Van Tets, waaronder respectievelijk:

Jonkheer Ir- Ocker Jan SusannaEwaldinaConAdriaan Repelaer van stantia Repelaer van Driel Driel geboren Van Tets.

Sluiten