Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

38

Het vorengenoemde boek van A. Frese vermeldt ook het volgende wapenbord, dat men vroeger in de kerk zag:

Generosissimo nataliumq. splendore illustrissimo Egero Tam inga, toparchae in Maarsbergen, delegato provinciae Groning. in concessum generalem praepot. ord. Belg. foed. praetori Dalamense et Hertogenradensi etc. de republica per spatium fere dimidii saeculi in variis negotiis optime merito; cum quo extincta antiquissima gente equestri Tamingarum ex qua heroes e fascibus Groningensium videndi, ruptis nunc in tumulo insignibus H. M. F. C. filia unica superstes, Constantia Clara Taminga et gener huic matrimonio junctus, Joh. Jac. de GeerdeRijnhuysen, moestissimi MDCCLII obiit XII feb.

Aan weerszijden (wee kwartieren:

Taminga Eek Clant Staal.

Op een geschilderd bord aan de zuidzijde van het koor tegen een pilaar las men:

1551

Ah, merito misera haec lachrymarum vallis habetur vitaque supplicium carcer et exilium. Job XIX II Reg. XIIII Ecl. XIIII II Cor. V. Esa. XXXVIII Ecles. XXX Apoc. Cap. XIV. Stat sua cuique Dies. De nominatie van den genen die onder den sarck begraven leggen.

Pieter Hanneman, in syn leven eerste commissaris van de camer van den Rekening in Hollandt, sterf dë 28 July 1525.

Jonckvrouwe Katarina van War Jansdr. zij huysvrouwe sterf de 9 Janr. 1545.

Jonckvrouwe Maria Hanneman huysvrouwe was van Hr. Thomas Cassiopijn, sterf den 5 July 1516.

Jonckvrouwe Cornelia Hanneman, jonge dochter starf 11 Janry 1553.

Mr. Nicasius Hanneman in sijn leven advocaet voor dë Hove van Hollant, sterf den 29 July 1567.

Sluiten