Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

44

Eversdijck Van den Honert

Borsbeek De Witt

Van de Velden Hallincq Craeyenhem Bickkers (wapen Bick er)

Anno 1765. Obiit 9 July.

(Betreft Mr. Herman Cornelis Johan van Eversdijck, secretaris van den Ed. Hove van Holland, f ongehuwd, begraven 15 Juli 1765 in het derde graf, lsten regel hooge koor achter de tombe; op den zerk zag men de wapens en kwartieren De Bye en Van Al monde, daar deze kelder vroeger had toebehoord aan Joris de Bye, thesaurier generaal van de Unie; vgl. de zerk sub no. 3.)

20. Het wapen VanHogendorpen spreuk „Ne Jupiter quidem omnibus" en de kwartieren:

Van Hogendorp Radermacher De la Palma De la Rue

de St. Fuentes Ghijselin Van de Claver

Van der Straten Paris Anno 1765. Obiit 16 July.

(Betrof Samuel graaf van Hogendorp oud 11 jaar, begraven 20 Juli 1765 in het familiegraf; vgl. de zerk sub no. 45.)

21. Het wapen Nieupoort gedeeld met Van der Duyn en de kwartieren:

Van der Duyn Van Voorburg

Vroesen Van Vredenburch

Kievit Bosch

Snel van Rooyen Prins.

Anno 1765 obiit 18 October.

(Dit bord betrof Johanna van der Duyn weduwe van

Nieupoort, begraven 24 October in het 1ste en 2e graf, 9en regel in het noordpand van het koor. De oorspronkelijke eigenaar van dit graf was lacob Willemse in 't Goude Laken, van wien het overging op zijn kleinzoon Jacob Voorburch in 1674.)

22. Het wapen Van Eversdijck en de kwartieren:

Eversdijck Borsbeek

Van den Velden Crayenhem

Gruythuyse Van Deuren

Domburgh Ranst.

Sluiten