Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

57

(Betrof Catharina Justina Elizabeth du Tour f oud ruim 19 jaar ten huize harer ouders in de Houtstraat hoek Tournooiveld, begraven 17 Januari 1785 in het graf van hare grootmoeder van moederszijde mevrouw wed. raadsheer Meerman van Piershil, waarin haar grootvader ook was begraven; vgl. het bord no. 11.)

66. Het wapen Van Hogendorp met spreuk: Ne Jupiter quidem omnibus, en de kwartieren:

Van Hogendorp Du Peyrou

Beek Laguo.

Epitaphium

Gijsberti Steenbergensis van Hogendorp, nati V Augusti MDCCXXIX & mortui XV Septembris MDCCLXXXV, qui studiis animum, pectus formairt honestis moribus et patriae liber amator erat, Qui Brabantini viguit laus prima senatus Gijsberti cineres servat et ossa lapis.

Hieronymus de Bosch. (Betreft Gijsbertus Steenbergensis van Hogendorp, heere van Hofwegen, Tilburg en Goirle, raad en rentmr. der domeinen van Brabant geboren 5 Augustus 1729, oud 56 jaaren en 42 dagen, overleden op 15 September 1785, te 's Hertogenbosch en hier in het familiegraf begraven 20 September 1785, zoon van Diderikjohan van Hogendorp van Hofwegen en Maria Anna du Peyrou.)

67. Het wapen De Roy en de kwartieren:

De Roy Houwert Both Bijleveld.

Obiit XIX Novembris MDCCLXXXV. (Betrof Mr. Isaac Johan de Roy, advocaat in de eerste Wagen straat oostzijde, begraven 25 November 1785 in den grafkelder van de' familie Half-Wassenaer, waartoe zijne echtgenoote behoorde, 3den regel, 3e en 4e graf op het hooge koor, welke kelder afkomstig was van Johan van der Linden, koopman, die hem 17Mei 1708 kocht van den graaf Van der Nath (voor de eene helft) en van de erfgenamen van den heer De la Torre van Valkenisse (voor de andere helft). Daarna kwam deze kelder op zijne dochter Sophia van der LindenXAdam Halfwassenaer.)

Op den zerk leest men:

L V. L. 1706. | K. H. L. 1712.

68. Het wapen Van der BekeXVan Schuylenburch en de kwartieren:

Sluiten