Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*s Gravenhage. 83

DorP Schets Nelling Brimeu Wijburg Regtergem Van Apen Van de Werve.

Philips van Dorp ridder en admirael van Holland stierf in "t jaer CIOIOCXII oud zijnde 65 jaeren.

7. De wapens Van der Goes en Cromstrijen en de kwartieren :

Van der Goes Renoy van Spijk

Spangen De Potis ?.

Hic quiescit

A d r i a n u s G o e s i u s J. C. / F. H. princ. Auriacae / consiliarius / ex patre Delf. praetore / avo et proavo / Hollandiae et Westfrae ' advocatis/obiit VII ld. jan. ao / CDIDCXXXII et Domina Maria [de Cromstrijen].

De(lfM3^S.i6Mk)begraVen CnrisMaa" van der Goes f

8. De wapens Cromstrijen en De Stoppelaer en de kwartieren:

Stoppelaer Van de Werve

A,monde Brouckhoven. Hic quiescit

Nobilis domina A n n a d e S t o p p e 1 a e r/ vidua Domini M a rt i n i de MDCXXXIiien JU"S C°nSulti °biit XV/Januar» anno Domini Cromstrijen Stoppelaer Duvelant Van de Werve.

Clarissimus

Dominus, Philippus de Cromstrijen/Juris consultus monumentum/hoc sibi Matrique suae poni / testamento cavit. obiit XVIII / maji anno Domini MDCLVII.

9. Hier legt begraven Jonkvrouwe Constantina de Haene dochter van capiteyn Joh. van de Haene sterf den 23 Januari 163. alsmede Johan Berthout van Loo, in sijn leven agent van de quartieren van Vlaenderen, sterf den 25 July 1637 ende Joufvrouwe Justiana de Fyaene sijne huisvrouwe stierf den 28 December 1639.

10. Hier leyt begraven de Ed. Juffrouw Barbara Cromwel

Sluiten