Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*s Gravenzande.

93

20. Het wapen Van Pers ij n (de dwarsbalken met de schuinkruisjes); schildhouders rechts een gewende griffioen met een banier, waarop het wapen Persijn en onderaan omgeven door een lint, waarop: Persijn; links een gewende leeuw, met een banier, waarop het wapen Ouwendijck en onderaan omgeven door een lint, waarop Ouwendijck.

Hier leggen van 't Welgebooren geslachte Van Persijn en Ouwendijck bij hun voorouwers en wijven begrave:

Adriaen Hendrickz. Persijn Claes Gijsbrechtsz. heer Janszz. sterft 18 April 1545 oud 86 jaren en sijn zoon

Cornelis Adriaensz. Persijn bijgenaemt Ouwendijck sterft 27e Mey 1571 out 72 jaren en sijn zoon

Willem Cornelisz. Persijn geseyt Ouwendijck sterft den 9 January 1588 out 38 jaren.

Joris Willemsz. van Ouwendijck sterft den 10 November 1645 out 64 jaren.

Willem Jorisz. van Ouwendijck sterft den 16 January

1686 out 64 jaren.

(Eene afbeelding van deze zerk en van het monument Des Marets ziet men in de collectie Van der Lely op de Kon. Bibliotheek te 's Gravenhage.)

21. Rustplaats van Mr. Pieter van Milligen geboren den 28 December 1715 overleden den 1 Augustus 1771.

22. Hier rust het stoffelijk overschot van L. Burgersdijk overleden te 's Gravenzande den 4 September 1808 en deszelfs huisvrouw E. Hioolen overleden aldaar den 15 January 1818 (of 1848).

23. Hier rusten Gerardus Jorissen emeritus predikant van Terheide overleden 30 April 1837 en zijne huisvrouw Elisabeth Beatrice van Heyden Hompesch overleden den5Augustus 1839.

24. Hier rust in hoope het doode lichaam van D°. Johannes Saldenus in zijn leven predikant in de gemeinte Jesu Christi te 's Gravezande gebooren te Delft Tien 15 February 1672 en gestorven te 's Gravezande den 8 April 1754.

25. Hier rust in hoope De Heer Adrianus Hoefnaagel in leven rentmeester van kerk en gasthuys der steede 's Gravezande

Sluiten