Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hardinxveld. 100

ejusdem urbis nomine ad illustr. et praepot. Hollandiae West-

[frisiaeque ordines deputatus ordinarius et iam ad concilium statuum foederati

[Belgii delegatus XLVIII annos praetor Hollandiae Australis quo munere iam ante

[C annos

avus eius et deinceps pater functi fuerant, vixit caelebs sororemque fratris filiam sororisque liberos scripsit haeredes, quibus omnibus

[eius

consiliis et re saepe adiutis gratam sui recordationem reliquit,

[quibus

orbatis eius morte amico certo et velut parente rio fideli in cives

suos officio semper sui simili corporis pariter et animi dotibus

conspicuo ideoque variis dignitatibus in eum collatis ornato, quare

in honorem viri optimi de se meriti hoe m. f. haeredes.

(P. Ruebbens fc.)

(Vgl. de genealogie de Rovere in den Noordbrabantschen Almanak 1892, blz. 798.)

De eerste steen is gelegd den 24n April 1861 doorC. B. Wisboom en F. L. van Rijn.

In de consistoriekamer wordt nog bewaard een schilderij van „de Parochiekerck staende op 't midden van Hardinxvelt ao. 1698".

Onder een planken vloer moeten zich grafzerken bevinden.

Ned. Herv. Kerk te Hazerswoude.

. In den muur achter den preekstoel zijn drie zerken geplaatst: 1. Hier leyt begraven Cornelis Maertijnsen Veenbergen sterft den 6en April 1665 ende Hendrick Cornelissen Veenbergen in sijn leven Bailliu ende schout der vrije heerlicheyt van Haserswoude sterf den 27en Mey 1667.

(Wapen gedeeld: I. drie rechterschuinbalken; II.«eenige bergen.)

Hier leyt begraven Cornz. Veenbergen in sijn leven bailliuw en schout der vrije heerlht van Haserswoude obyt den 27en february 1673.

Sluiten