Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Heenvliet

Op een bord, waarop de tien geboden, uit 1599 ziet men vier wapens:

I. op goud drie zwarte palen;

II. gedeeld (in ruitvorm): 1. als t, 2. op goud een zwarte leeuw;

III. op zilver drie roode harten; daaronder: Verba blanda timet;

IV. gevierendeeld: 1. en 4. op groen drie figuren in den vorm van houweelen van zilver, 2. en 3. op goud een roode leeuw, waaroverheen een zwarte barensteel; dekkleeden rood en groen; helmteeken een zilveren houweel.

Op grafzerken leest men:

1. Hier leyt begraven Geerthien Pietersz. van Blalanckenborch sterf in Novem. 1612.

2. Hier legt begraven Cornelis Leendertse Kauwenoort geboren den 3den Augustus 1643 overleden den .. february 1671 out zijnde.... enden eenen dagh; sijnde een onderdanigh jonghman.

(Wapen: een zwaard (paalsgewijze), vergezeld aan weerszijden van een ster (8).)

ende Maertie Imans Domis Speciaels is gestorven den 13en July 1658.

3. (Wapen: een aesculaapstaaf, aan den voet twee vleugels; helmteeken een vlucht.)

Hier legt begraven De Heer Dirk Villerius in sijn Ed. leeve burgemeester en secretaris der stede ende heerlijckheydt van Heenvliedt, geboore den 16 December ao 1686 overleeden den 1 December ao 1775 oudt 88 yaare 11 maande en 15 dagen.

In eene smederij van A. Qua lm ligt een zerk, waarop te lezen:

Hier leit begraven Swartewale sterft int yaer 15.. op

den derden Mey.

Op het huis te Heenvliet, op het stadhuis, op den tol zijn diverse steenen met opschriften, wapens enz. te zien.

Sluiten