Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heukelum.

113

6. L. v. Mil 1781.

7. P. v. d. B. 1792.

8. I. A. Jutting.

9. W. D. van Doorn, capitein 1782.

10. Hier lijd begraven d'heer Pieter de Groot in sijn leven drossaart, schout, dijkgraaf, stathouder van de leenen mitsgaders rentmeester van des heere domaine en gasthuysmr. der steden en baronie van Heuklim sterft den 31e Mey 1718.

(Vgl. ook de Wapenheraut 1902 blz. 324.)

11. Hier leit begraven Metgen Jansdr. de Bie van Gorckum sterf ao 1604 den 22 Augusty.

In de kerk is nog de rest van een oud doopvont; een gedeelte hiervan ligt op het kerkhof.

Achter de kerk is de graftombe der familie Fabricius van Heukelum, met wapen.

De toren der oude kerk is met de pastorie en het kerkarchief in 1699 verbrand. Sinds dien is de kerk veel kleiner.

Op een steen in een huis ziet men twee wapens onder één helm, met helmteeken een bos pauwenveeren: I. twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken, met een rechterschuinbalk over alles heen; II. drie pijlen of lansen (2 en 1). Schildhouders twee leeuwen. God boven al.

In een ander huis bevindt zich een steen, waarop: Op den 26 April kwam Odilia van Mil van de plaats van Merkenburg om te leggen den eersten steen aan het huys van Krijtenburg tot gedagtenis van idereen Anno 1773.

8*

Sluiten