Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Hillegom.

Op het koor liggen de volgende grafzerken:

1. Een gekroond schild; wapen een hoefijzer, (no. 77)

Hier leydt begrave Maria Loogen huysvrouw van Nijs van der Hoeff obit den 11 Juny 1768. Nijs van der Hoeff obiit den 16 Mey 1782.

2. Wapen: twee naakte menschen, die tusschen zich in een hangslot vasthouden. Helmteeken een hangslot tusschen een vlucht.

Hier leyt begraven Jacob de Bouvery in sijn leven predicant alhier storf primo July 1644 en sijn huysvrou Elisabet de Fourmenstrara storf ao 1624 26 July en sijn huysvrouw Maria Gailliet storf ao 1630 22 February. (no. 71)

(Het handboek van Van Alphen noemt hem Bouritius.)

3. Wapen: (boven het schild drie gekroonde helmen) doorsneden, boven: op goud een zwarte adelaar, gekroond van goud; beneden : op rood een zwarte keper, vergezeld boven van twee blauwe sterren (5), en van een gouden hond beneden. Schildhouders twee griffioenen.

Bartholomeus Andrioli civis Mediolanensis obiit Amstelodami die 21 Mayo 1756 anno suae aetatis 72.

4. Wapen doorsneden: boven drie sterren (5), beneden drie golvende dwarsbalken; uit den bovensten komt een haag van riet.

Hier lijt begrave Wilhelma van Dijk huysvrouw van Gerrit Abraham van den Ende gebooren den 1 Juny 1722 en overleeden den 11 Augustus 1786. (no. 81)

5. Wapen: drie klaverbladen (2 en 1); helmteeken een hond. Hier legt begraaven Gerrit Abraham van den Ende gebooren 29 Maart anno 1720 en overleden den 13 November anno 1788. Gerard Abraham van den Ende geboren 6 Maart 1736 overleden 9 februari 1825.

6. De grafkelder der familie Six van Hillegom. Bovenaan een S en een X door elkaar. Daaronder de wapens Six en Tulp en:

Sluiten