Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Hoogmade.

Voor den preekstoel ligt een zerk, waarop een miskelk. Daaromheen: Bid voor sein zeele om Gods wille. In den rand leest men:

HieMeyt begrave Heer Meynaert Aerntz. va Aelcmaer die de (rest onder, een bank) sterf It jaer XIIIIc LXXI opte XXIX dach in Julio.

Een andere zerk 'is ook vrijwel geheel afgeloopen. Te lezen is nog:

Hier leyt begraven Floris Clasö met hertrout sijnde

1528 1596.

Boven het orgel ziet men vier wapens:

I. op blauw een groene boom op groenen grond; boven den boom een gouden jachthoorn gemond van rood.

II. op blauw twee toegewende zilveren vlerken.

III. op rood drie veldhoenders in natuurlijke kleur (2 en 1).

IV. op blauw een gouden ster (8) (rechts) en een zilveren halve maan (links).

Boven den ingang is een steen, waarop een wapen, zijnde een rechterschuinbalk beladen met zeven sterren (6) en vergezeld links boven van een klimmenden leeuw.

Ned. Herv. Kerk te Hoogvliet.

Deze kerk is gebouwd in 1658.

De grafzerken liggen onder een planken vloer. Te lezen is nog: hij sterf den 7 Augustus in het jaar 1666.

In den toren is een groote steen, waarop: Deze tooren is gebouwd op last en onder directie van het navolgende kerkbestuur:

Sluiten