Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kethel.

131

dwarsbalk vergezeld boven van een leeuw; hartschild een keper.

Daarboven de wapens De B ra uw en in den rechterschildhoek een schildje, waarop een dwarsbalk, vergezeld van drie wassenaars (2 en 1), en Muys van Holy.

Daaronder:

Felici memoria viri nobilissimi Jacob de Brauw, equitis

toparchae de Kethel, Wouda, Half-Spalant, in civitate Roterodami consulatu scabinatu et ordine senatorio, in camera rationum Holl. ac W. Fris. auditorio munere, demum

in consessu praepot. ordinum faeder. Belgic. . deputatorum numero omnibus ubique dignitatibus pari cum laude functi, tandem XIII decemb. CDDCLXXX pie defuncti. nee non Matronae nobilissimae Philippotae Muys ab Holy d. de Kethel Wouda Halfspalant conjugis lectissimae II Octob. CI3I3CLXIX. denatae Jacob Muys de Brauw toparcha item de Kethel Halfspalant eiusdem civitatis consul et senator Hugo, Martina, Katharina de Brauw L. M. Q. P.

I. Blommendael fecit anno 1684.

Op zerken leest men:

1. Leendert Pieters de Bruyn 1769.

2. Joris Corsz. Post / lijt hieronder met recht/, dewijl hij oirsaeck is / dat dit cierlick ghebouw / van 't pack des vleys

Sluiten