Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Klaaswaal.

Zie J. W. Regt, De Hoeksche waard blz. 229.

Vóór de kerkdeur: N. D. H. V. H.

Op zerken in de kerk leest men:

1. Wapen: drie aanziende vossenkoppen; helmteeken een vos tusschen een vlucht. *

Hier leyt begraven de Heer Adriaan Vos in zijn leven n... en secretaris van Cromstrijen mitsgaders penningmeester van het

Westmaasnieulant alsmede van Nieuw en Groot Cromstrijen

etc. sterf den 26 february 1698 oud omtrent 58 jaren.

2. Hier leyt begraven Heyndrick Bortse van der Wael hij sterf op ten 5 Juiny 1632 ende sijn huysvrou Trijntge Cornelis sterff op den 16 Desember anno 1659 ende haren soon Matijs Jacobsen van der Wael sterff op ten 14Maert anno 166. ende sijn huysvrouw Aeriaentie Gabriels sterft op den 18 Maert anno 1675.

3. Hier leyt begraven Roelant Jansz. Weeninck in sijn leven schout van Cromstrien sterf den 15 Juny 1639 Annitgen Roelandtsdr. sterf den 29 July 1640.

4. Hier leit begrave Cornelis Minners Jacobz. sterf de 21 februari 1615 ende sijn huysvrouwe Stijntken Meeuwisdr. sij sterf op den 6 April anno 1626 out 43 jaer ende hare tweden man Adriaen Adryaensz Langevelt hij sterf op den 1 April int jaer ons Heere 1626(?).

5. Hier leit begrave Meeuwis Egbersz. gebore van Saerloos hij sterf den 16 April 1616 en Mariken Meeusdr. sterf dè~ 17 Maert 1617 ende Pieter Meeuwisz. sterf op den 4 November anno 1619 ende Hilligje Meeuwisdochter sterf op den 5 february ao 1621 ende Aryaentien Meeuwis sij sterf op den 22 Mey anno 1623 ende Egbert Meeusz. sterf op den 6 Meert anno 1626 ende Aryaentien Heyndrickxdochter de huysvrouwe van Meeuwis Egbertsen sij sterf op den achsten May anno 1627.

Sluiten