Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koudekerk.

136

Op een bank ziet men een wapen: twee schuingekruiste tournooilansen, de punten omhoog en vergezeld van vier klaver-, bladen in de door de lansen gevormde hoeken; hartschild Poelgeest.

(Dit wapen memoreert Jan Lans heer van Koudekerk en Poelgeest, f Woubrugge, begraven in de kerk te Koudekerk 7 October 1778.)

Op het bord van de Twaalf artikelen des Algemeenen Christelijken Geloofs: Kornelis Zwaanenburg \7^8d.

Op een ander bord een door Leo nard van Meert en leeraar tzaamgestelde overbrenging van Psalm CX1X vs. 129 en 130, welke gedaan is door den toenmaligen schoolmeester Johannes Maree.

Aan weerszijden van den preekstoel ziet men een zangbord; beide zijn in 1693 aan de kerk vereerd. Men ziet er op:

1. Het wapen Van Klaveren: op goud een roode dwarsbalk, vergezeld van drie groene klaverbladen (2 en 1).

(Het is een geschenk van de gebroeders W. en I. van Klaveren.)

2. Het wapen BÜtterman: op rood een omgekeerde gouden keper, vergezeld van drie groene klaverbladen (1 en 2).

Het wapen Keth: gevierendeeld: I. op zilver een halve zwarte leeuw, vergezeld in den voet van drie rangsgewijs geplaatste roode blokjes; II. op rood drie zilveren (?) hoorns (2enl); III. op zwart een zilveren huismerk in den vorm van een X, getopt door drie opstaande roode blokjes; IV. op rood (of blauw?) drie zilveren schildjes.

(Het bord was een geschenk van Ch. W. en A. BfcHterman en J. C. en P. C. Keth.)

Eindelijk ziet men nog in de kerk een wapenbord, waarop bovenaan: MDCCXVII, en onderaan:

Nata XVIII Decembris MDCLXXXV, obiit XXIX Maii.

Tusschen beiden het wapen in ovalen vorm: gevierendeeld: I. gedeeld: 1. Ripperda, 2. op zilver drie blauwe wielen (4) (2 en 1); II. gedeeld: 1. gevierendeeld: lo en 4o op blauw een zilveren schaap, 3<\ en 4o_ op zilver een zwarte schaapscheerdersschaar met de scharen naar boven; 2. doorsneden: boven op zilver een roode draak, waarop een blauw blokje,

Sluiten