Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Krimpen a. d. Lek.

139

Boven het hek is een koperen boog, waarop het wapen: de leeuw (zie hiervoor) en:

Aan de kerk present gedaan den 29 Augustus ao 1773 door Kornelia, Johanna van der Geer en Neeltie van der Geer.

Op den koperen lezenaar van den preekstoel: Present aan de kerk den 6 february 1773. (Eveneens van de familie van der Geer.)

Op den preekstoel ziet men in drie paneelen twee gekruiste ankers met de stelen omhoog, onderscheidelijk vergezeld van de letters A. T. A., A. T. R. en A. T. H.

Onder elk paar ankers een der drie volgende woorden: Pugno pro patria. 1615.

Op een heerenbank het wapen van Krimpen aan de Lek, zijnde: op blauw drie zilveren wassenaars.

De volgende grafschriften zijn te zien:

1. Vrouwe Jacoba de Keulenaer weduwe den Heere Willem Mauritz overleden den negende November 1818.

(Vgl. De Wapenheraut 1919 blz. 343.)

2. Hier leytbegraven Cornelia W e 11 e huisvrouw van Anthony

van Lith geboren den 27 Augustus overleden den ..Maart

1794.

3. Neeltje

van der G(eer)

overleden

den 18 Nov

Willem

van der G(eer)

overleden

den 29 Juny

Elizabeth S

Wed. W. van (der Geer)

overleden

den 6 Febru

(De rest onder de banken.)

Sluiten