Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Leerbroek.

Met de zerken uit deze kerk is ook al vreemd rondgesprongen; men vindt op stoepen, onder goten enz. overal brokstukken met enkele letters enz.

In de kerk liggen nog in meer of minder goeden staat:

1. Hier leyd begraven Teunis Dircksz. van 't Hoog in sijn leven armmr. alhier oud 53 jaren sterf den 28 Juni anno 1701.

2. Hier leyt begrave Cornelis sterf den 14 April 1638

ende Geert synen soon hij sterf den 22 Meert anno- 1647.

3. Hier leyt begraven Metgen Anthonisdochter van Muylwijck out sijnde 29 jaren ende sterft den 9 April anno 1648.

4. Wapen : een dwarsbalk, vergezeld boven van 9 schelpen (5 en 4) en beneden van 6 schelpen (3, 2 en 1).

Hier. leit begraven Antonis Pietersen van Muilwick in sinen leven: gesworen van Lerbroek sterft den verthienden September anno 1619. Hier leyt begraven Jan Klaasz. Jongkind(?)

gewezen ouderling en ,heemraad van Leerbroek ouwd .. jaren

storv den 3en jUny anno 1717.

5. Wapen: een hert, met een paal over alles heen.

Hier leyt begraven sterf den lesten December anno 1622

oudt zijnde 64 jaren ende Lysbeth Willems Sprong h.v. van Jan Janz Deventer.

6. Hier leyt begraven Neeltgen- Cornelis uyt Middelcoop out ontrent 94 jaeren sterf op den 30 Mey anno 1633.

7. Hier leyt begrave PieterHandricksenuyt Middelcoop out ontrent .. jaare hij .. 15 April 1633 en Niesken Jacops sterf op den 12 Desember niwe stijl 1653 vrijdach's te 10 uyren in Middelcoop weduwe geweest van iger Pieter Hand Heksen out inde 96 jaaren.

Twee wapens: I. een dwarsbalk, vergezeld boven en beneden van drie ruiten naast elkaar; II. een gekanteelde dwarsbalk, vergezeld boven en beneden van vier lelies(?).

Sluiten