Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leerbroek.

145

14. Hier leyt begrave Cornelis Janse Middelkoop oud sijnde 33 jare sterf den 11 January 1679.

15. Hier leyd begraven Adriaentye Foppen huysvrou van Dirck Pietersen Bicker oud .. jaeren. Sij is gestorven den 2 December anno 1672.

16. Hier leyt begraven Maeyke Abrahams van Veen in haer leven huysvrouw van Cornelis Bicker hooge heemraad van de landen van Arkel boven de Souwen en warsman v.m. out ontrent 70 yare sterft op den 26 Yuli 1680.

Noch Cornelis Bicker in sijn leven schout van Leerbroek ende het leegeynd van Middelkoop waarsman ende gadermr. van Middelkoop ende hooghdijk heemraat van der landen van Arkel boven den Souwen ende ouderlingh alhier oud sijnde 72 jaaren sterft op den 2 December ao 1698.

Ned. Herv. Kerk te Leerdam.

De meeste grafzerken in deze kerk zijn verborgen onder een planken vloer. Een steen met opschrift is nog zichtbaar, waarop:

H. L. B. G. Peter Petersen/van Kleef sterft den 26/ Apriel 1671 ende Ann/eken Peters sijn huys/vrouw sterft den 15 Dese/mber 1672.

(2 merken.)

Boven het bord, waarop de tien geboden, is het wapen van Koning Willem III van Engeland in kleuren. Aan weerszijden van het wapen 16—98. Er onder: W. R.

Hooglandsche kerk te Leiden.

Binnenkomende door het kostershuis ziet men voor zich de volgende grafschriften, hierop volgen de zerken in den zijgang naar het orgel toe, verder langs het orgel naar de andere zijde

10*

Sluiten