Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leiden.

160

222. Dirck Verburch 1684. (Een merk.)

223. Aelbert Krijnne van Rijn 1647. (58)

224. Marya Staffert.

225. Harmanis van Tangeren 1679. (Een radijs in een arkel.) (66)

226. Dirck Banheyningh. (65) (Een klaverblad tusschen de letters: T. V. V. P.)

227. Margareta Barbry in haer leven huysvrou van Mr. Theodorus Schrevelius overleden den 4 Mey 1677 verwacht alhier de zalige opstandinge der dooden, gelijck mede doet vrouwe Elysabet van Peene sijn twede huysvrou overleden den 8 Augusti 1700, laatstelijck noch Mr. T h e o d o r u s S c h r e v elius in sijn leeven voor de achtste maal regeerend burgemeester der stad Leyden overleeden den 2 January 1704.

228. Dirck de Mijter. (120)

229. Dit graf behoort aan Jan van En te. Hier leyt begrave Willem En te soon van En te out sijnde 30 jaer is gestorven op den 22 January 1651.

230. Jan VI e k ende zijn wijf Ad riana Catharina Laterve er. (Twee wapens uitgekapt; helmteeken een papegaai.)

231. Een merk en de letters B. en W. (90)

232. Hier rust de Heer Herman Evertsz. in sijn leven burgemeester deser stad Leyden starf den 19 Novemr. anno 1629 met joffv. Christina Henricxdr. van Gooten sijn huisvrouwe starf den 13 Sept(?) ao 1613.

(Twee wapens uitgekapt.)

Hier rust de Heer Cornelis Leeusvelt in sijn leven out burgemeester der stad Leyden ende gecommitteerde raed ter admiraliteyt tot Amsterdam starf den 29 July ao 1655 ende joff. Elisabeth Hermans sijn huisvrouwe starf den 18Mey ao 1665.

233. Pieter van Geleyn 1695.

Sluiten