Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leiden.

161

234. Willem Symonse Hasyus.

235. Hier rust Heer Herman van derMeer heere van Hoogeveen naedat vijf male Burgermr. alhier en gedeputeerde ter vergaderingen van de gecommitteerden raden ende Staten generael is geweest sterf thesaurier ords. en rentmr- van de Universiteyt tot Leyden den XIV Jan. 1679 en vrouwe Eva van Hooge veen vrouwe van Hoogeveen sijn huysvrouwe overleeden den 6 Novemb. 1690.

236. I. P. D. (89)

237. Jan Harmsen. Martha Eversen.

238. Hier leyt begraven Niklaas Verruit in sijn leven Burgermeester der stadt Leyden gestorven den 26 Mey ano 1669.

Marya van Sijp sijn huysvrouw is gestorven den 26 Juny ano. 1666. (79)

239. W. (Een merk) F. (9)

240. H. v. H. (13)

241. Dirck de Haen. Jacobus van de Vecht.

242. Hier leyt begrave Cornelis Claesz. Vleishouer starf ano XVc II op XI den d

243. Hier leyt Jacop Florisz. van Tetroe ende heeft i. sin leeven 50 jaer en elf manden school gehouden, is gerust op den 16_ April anno 1632. Hier leyt begrave Neeltgen Cornelisdr. va Tetroe ende sterf int jaer ons Heeren 15.. den 25 Desember. (Wapen: drie meerbladen, 2 en 1.) (31)

244. Een merk, bestaande uit de letters C. C. T. (no. 99)

245. Een merk, bestaande uit de letters G. D. en M.en de 4. (48)

246. H. H. (Een merk) P. B.

247. L v. Capell 1711.

248. Adriaen Anthonisse van Bredaa.

li*

Sluiten