Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leiden.

163

jofr. Weinina Herman sfcijne huisvrouwe geboren den 29 Sept. ao 1600 ende gestorven den 23 April ao 1665.

260. Jan de Witt. (Twee wapens uitgekapt.)

261. Hier leyt begraven Jan Berentsen van Borssen sterf den 22 November anno 1621 met Trijntien Corn e 1 isdr. van der Meer sijn huysvrouw sterf den 26 Augusty anno 1603.

262. Wapen: een golvende dwarsbalk, vergezeld van drie klaverbladen.

I. V. D. B. 1662. (128)

263. Dr. Johannes van Brienen. (91)

264. Le Breton en Van Doewerff (?) van Swanevelt. (Twee wapens uitgekapt.) (133)

265. F o y t van S ij p in zijn leven burgemeester der stadt Leyden is overleden den Xlien Octob. ano 1653 ende zijne huisvrouwe Gerritge Wi 11 ems van Outhoorn den Ve November ano 1649.

Haer beyde lichamen rusten in desen graven. (126)

266. Anno 1692. Frans Serwouters. Hier leyt begraven Rachel van Duere in haer leven huysvrou van Frans Sei*wouters op den 19 April 1692 out 50 jaere en seve maende met haer dochter Susanna Serwouters out 11 jaer en tien maenden. (135)

267. I. A. C.

268. Van Aken.

269. Hendrick Pringels anno 1700.

270. Hier leyt begraven Fredrick Houwert geboren int jaer ao 1635 gestorven den 16 Septembr ao 1691. (40)

271. Juffrou Johanna Margareta de Bosch ao 1686 huysvrou van Willem van Sande.

272. 1668. De letters A. D. M. en de 4 op een schild.

Sluiten