Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leiden.

t

164

273. H. A. L H.

274. Jan Stoffelsen van Mellingen 1690.

275. Willem Westel. (Wapen uitgekapt.)

276. Twee wapens uitgekapt. Spreuk: Animo non astutia. Hier rust James Gordon in leven generaal major van d'In-

fanterije en collonel en chef van een Regiment Schotten ten dienste der Vereenigde Nederlanden overleden den 1 february 1776 en desselfs egtgenoote Vrouwe Johanna Maria Heydenrijck overleeden in 'sHage den 17 Augusti 1788. Aen dese kelder grafstede is behorig. (20)

277. Jan Beekendorp overleeden den 10 Octobr. 1678.

278. P. R. 1720.

279. Hier rust Theodora Verhagen in haer leeve huysvrouwe van Mr. Pieter Pla xapiteyn deser steede schutterij overleeden den 21 October 1704 alsmede sijn tweede huysvrouw Margareta Vromans gestorven den 11 July 1728 wijders den voors. Mr. Pieter Pla overleeden den 9en January 1754.

280. Graf Cornelis Jacobsz. de Haas en sijn hier in begraven Cornelis Jacobz. de Haas starf den 8.September 1669 out 69 jaar Jannetie Teunes van Leeuwen sijn huysvrou starf den 28 October 1656 out 38 jaar en Jacob Cornelis de Haas sijn soon starf den 13 January 1658 out vier jaar.

(Twee wapens uitgekapt.)

281. Hier leyt begraven Anna Lottens out 35 jaer dochter van Pieter Lotten ende huisvrou van Pieter van Mullem gestorven op den 13en Januarius ao 1630.

Hier leyt begraven Pieter Lotten de oude sterf den 26 Jannewary 1643 was op den selven dach 72 jaer oudt. Hier leyt begraven Gillis Lotten sterf den 18 Mart ao 1646 was oudt 36 jaer 9 dagen ende Susanna Raats huysvrouw van Pieter Lotten d'oude out 80 jr. sterf den 10 Novemb. 1651. Hier leyt begraven Claes Lotten soone van Pieter Lotten sterf den 3en September 1630 out 22 yaer.

Sluiten