Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leiden. 165

Dese 2 graven behooren toe Pieter Lotten ghebooren van HeerseHe. (Wapen uitgekapt.)

282. Hier leydt begraven Jannetgen Lotten dochter van Pieter Lotten starf den 9en September anno 1635 was oudt 35 jaeren ende 15 dagen.

Hier leydt begraven Pieter Lotten soone van den ouden Pieter Lotten starf den 22en September anno 1635 was oudt 22 jaere ende 9 weken.

283. De eerbaere Susanna van der Cappe 11 e huysvrou van Jan Alensoon ende is in den Heere gestorven op den 21 en Juny ao 1639. Noch leyt hier begraven de eerbare Catrij na Ipelaer huysvrouw van Jan Alensoon gestorven den 22en September ao 1680. Hier rust meede Jan Alensoon gebooren den 14en Novembr- 1602 en gestorven den 4en janw. 1691.

284. Klaas Wytingh. (112)

285. Marya Outhuys. (108)

286. F. de Groot 10^-^61. (106)

287. Jan Essing.

288. H. W. H. (Een anker.)

289. Cornelis van Hoeck. (92)

290. Abraham Verbeeck. (98)

291. Johannes de Slijpers.

292. Dirck van Werckhoven.

293. Adriana van de Velde weduwe van Jan de Vós. Jannetge Jacobs de weïï. van Wiggert Willem Prins.

(83)

294. 1773. B. V. D. M. (100)

Dit graft mag in geen vijftig jaren geopend werden, zie het register der graven van H. Kerkmeesteren folio 72 vso.

Sluiten