Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leiden.

182

3. Jacop Willemsz. en here XVc ende IX nae

"Sinte Victoris.

4. Hter leyt begvë^ri Pietersz. va Tyendë en zij ouders en starf i jaer ons Here 1542. (Een merk.)

5. Hier leyt begra

Vranckenz end... op den acthienen October.

6. Hier leyt begven Alit Pieters dt Willem Aelbrechtz. Mademakers wedue starf ao XVc XXXIII op Alreheilige.

7. Hier is begravë H e e r t ië D i n c k z. en A e f sy wijf; hi starf dinsdaechs voer Site Jacobs dach it jaer MCCCCXCVI.

8. Hier is begven Gheertruyt Jacop Ouwelat wedewe. bidt voe ziel.

(Wapen: twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken.)

9. Hier leit begravë Paridö Pieterz. bidt voer sij ziel. (Een merk.)

10. Hier leit begve Marri Pieter Spront (Sprout?) wijf was en staf ao 1523 bit woer de siel.

(Doodshoofd tusschen twee doodsbeenderen.) (Cojita mori.)

11. Hier leyt begravë starf int jaer XVc en XXX opten

derde dach i JulioendeKatrijn Robbertsdr. ArentGheritz. wijf was starf ao XVc en LH dë och bidt vo

(Wapen: een St. Andrieskruis, bestaande uit twaalf aangesloten ruiten.)

12. Hier leit noch begvë Alijt Dirc Claesz. wedewe.

13. Hier leit begravë PhillipsNachtegaelen starif int jaer os Heere MCCCC en LXXXV opt dach in April.

(Twee wapens uitgesleten.)

Sluiten