Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lexmond.

195

opperhoutvester van de lande van Vianen overleden 3 february 1692 oud 33 jaar en 7 maanden.

Rijnoud Lodewijk Pieter van Brederode zoon van Hendrik Lodewijk Pieter grave van Brederode kamerheer van Zijne Keyzerlijke K. Majesteit collonel in dienst dezer lande overleden den 7 September 1764 oud zijnde 19 maanden.

Aan weerszijden vier kwartieren:

Holland Renesse van Wulp

Egmond Nooms van Aarlan-

[derveen

Arkel Van Zeiler

Reede van Amerongen Andrioli.

(Nooms: op blauw een zilver achtpuntig kruis.

Van Zeiler: op zwart een verkorte hoekige dwarsbalk van zilver.

Andrioli: gevierendeeld: I. op goud een roode leeuw, waarboven een blauwe barensteel; II. en III. op goud een zwarte adelaar; IV. op rood een zwarte keper, vergezeld boven van twee zwarte sterren (6) en beneden van een zilveren hond.)

Deze wapens wijken geheel af van die, welke voorkomen op den kwartierstaat van H. L. P. graaf van Brederode in de kwartierstaten van Smissaert en Van der Dussen.

Voor in de kerk hangt een bord, waarop net gebed des Heeren, geschilderd door J. van Munninckhof fecit 1695.

De schutters van Lexmont door liefd' hiertoe gedreven hebben Christi gebet en al dit werk gegeven. Onderaan ziet men allerlei attributen van de schutterij. Op het bord ziet men voorts in het midden bovenaan een groot wapen tweemaal gevierendeeld naast elkaar met hartschild Vianen:

1. en 6. op zilver een roode roos zwart gepunt, met gouden hart.

2. en 5. op rood een gouden ster (6).

3. en 8. op blauw twee zilveren gekruiste geweien.

4. en 7. Brederode. Voorts de volgende wapens:

1. Op zwart een rood hart beladen met vier gouden sterren (6), (2 en 1) (Diedrick Ambueren capiteyn).

2. Op goud drie zilveren lelies (2 en 1) (Bastiaën Losse rt vaendrager).

3. Op goud een zwarte dubbele adelaar en tusschen de koppen

Sluiten