Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Loosduinen.

200

En tibi monstrorum nimfs et memorabile factum,

quale nee a mundi conditione datum.

Haec lege, mox animo stupefactus lector abibis.

Op dit bord bevinden zich twee doopbekkens, waarop: In dese twue beckens sijn alle dese kinderen ghedoopt.

Ned. Herv. Kerk te Maasdam.

De eerste steenen van deze kerk zijn gelegd 15 Maart 1871 door Johs. Schn. Herweyer oud 8 jaar.

(Zie J. W. Regt, De Hoeksche Waard, blz. 98.)

Ned. Herv. Kerk te Maasland.

Op zerken leest men:

1. D. G. H. T. Frans Sente v ao. 1690. D. H. H. nu

Jan Jacobse van der Meer anno 1694.

2. D. G. H. T. Harmanus Soeteman anno 1733.

3. Ps. Droppert.

4. Willem Gerritsz. van Wijn 1681.

5. D. G. H. T. Cornelis Keyzer schout van Maasland en zijn huysvrou Clasina van den Bosch ao. 1719.

6. D. G. H. T. Pieter Jansen Biemond anno 1734 en zijn vrouw Maartje Jacobs van Es anno 1750.

7. D. G. H. T. Ary Pleunen Pijnakker en sijn vrouw Meynsje Ariens Groenewegen anno 1741.

Sluiten