Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maasland.

206

I. Jacob van Zuylen van Nievelt commandeur te Maasland 1616—1625.

Met wapen en de kwartieren :

Zuylen Bloys de Treslong

Renesse Egmond. (Zie d'Ablaing van Qiessenburg t.a.p.,- blz. 10.)

II. De Heeren Dijkgraef en Hooge heemraden van Delfland en tien wapens:

Van Schagen

Van Wassenaer Van der Houff Van Zevender

Van der Graeff Van der Mijle Musch DeJ°"g Stalpart v. d. Wiele Soetens.

Het wapen Musch is op goud een zwarte adelaar met roode kroon en pooten.

D e J o n g: op blauw twee gekruiste kruishouten met een zilveren koeienkop in den schildvoet.

Soetens: op zilver een groene boom op grasgrond.

(Dit venster zal circa het jaar 1650 zijn geschonken, toen was het bestuur van het hoogheemraadschap namelijk als volgt samengesteld :

Willem van der Houff dijkgraaf.

Hoogheemraden: Diederik van Schagen, vrijheer van Goudriaan. Albrecht van Wassenaer, heer van Alkemade. Jacob Frederik van Zevender, heer van Kenenburg. Jacob van der Graeff, heer van Hoogeveen. Cornelis Musch, ridder, heer van Walsdorp, Carnisse enz. Willem Stalpart van der Wiele, heer van de Werve. Adriaan van der Mijle, heer van Dubbeldam. Mr. Cornelis de Jong, secretaris. Cornelis Soetens, penningmeester.)

III. Jacob Frederik van Sevender, heer van Kenenburg, met wapen (gevierendeeld: I. en IV. op goud twee zwarte beurtelings gekanteelde dwarsbalken; II. en III. Egmond).

Op een bord met teksten een wapen: op goud een roode lelie.

Boven den ingang van een berghok twee wapens: I. Van Sevender; II. Egmond, waaroverheen een golvende dwarsbalk bestaande uit drie rijen n.1. blauw, wit en blauw.

Sluiten