Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maassluis.

210

den rechterbovenhoek en linkerbenedenhoek met een wassenaar; helmteeken een leeuw tusschen een vlucht.)

Dit graf hoort toe Jan van Lis schout van Maessluys sterf den 7 April anno 1660 (?).

Hier leyd begrave Maeritien Jansdr. Wijn huysvrou van Jan van Lis schout 2 July anno ....

Hier leydt begrave Willem van Lis sterf den 12e Mey anno

16. D. G. H. T. L. S. (Een huismerk.) (no. 109)

17. Dit graf hoort toe Gerret Leenderts Buxhoorn. (no. 141) (Twee wapens: 1. drie springende bokken; H. een boom.) Hier leyt begraven Trientgen Willemsd. sterf den 31e

Maert anno 1631.

Hier leyt begraven Leendert Gerrit z. B uxh oom sterf den .. October 1638 was out 63 jaren.

Hier leyt begraven Leentje Gerritdr. Buxhoorn sterf den 19 November 1646 was out 14 jaer en 7 maenden.

Hier leyt begraven Gerrit Leendertsz. Buxhoorn stierf den 2en November ao. 1670 was out 63 jaren en 5 maenden; den 4 Octob. 1715 sterf Leendert G. B. Hout 72 jaer. (no. 179)

18. (Wapen: gevierendeeld: I. en IV. een wildeman; II. en III. een boom; helmteeken een wildeman.)

Hier leyt begraven Maerten Nelis in sijn leven convoymr. en penningmr. van de visscherij tot Maassluis sterf den derden Juny des jaers 1666 out 47 jaeren min 11 daegen en sijn huysvroue .... Jacobse KUyenburg out 67 jaer overleden den 14 December 1683.

19. (Wapen: een huismerk.)

Hier leyt begraven Neeltge Leenderts Nelis huysvrou van Vranck van Ackersdijck sterf den 12 Maert 1645.

Hier leyt begraven Vranck v^an Ackersdijck sterf den .. Juny 1646.

20. D. G. H. T. G. I. van der Swaeuw.

Hier leyt begraven sijn huisvrou Lysebet Pietersdr. Vervliet stierf den 2 Julius ao. 1660 out 45 jaren.

Sluiten