Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maassluis.

211

21. Een nieuw paleis voor Gods dienaren die niet soo seer hadt grijse haeren als wel een grijs ervarenheyt,

Hier onder leyt. Hier rust sijn lijf. Sijn siel om hoogh bij Godt verblijf. (Twee wapens: I. een keper, vergezeld boven van twee schildpadden en beneden van drie bloemstengels, die uit den grond komen; 11. drie koeienkoppen (2en 1); helmteeken een schildpad tusschen een vlucht.)

/■ Hic situm est corpus Rev. Senis. D. johannis Fenacoly pastoris ecclesiae ad XLIV annos et hujus ad XXXVII, qui incunabula nostrae ecclesiae mibum (?) promovit orthodoxiam conservavit

D. Johannis Fenacolius 7 op 't Wout en 37 jaren herder deser kercke sterf den 13 May 1645 out 67 jaren.

Margarita Fenacolia sijn huysvrouw sterf den 9 Octobris 1639 out 58 jare.

Elisabet Fenacolia J. D. sterf den 21 July 1662.

Sylvia Fenacolia J. D. sterf den 1 Augustus 1662. D. G. H. T. Willem Backer.

22. Hier leyt begraven Machtelt Eeuwoutsdr. huysvrouwe van An dries Jacobszn. sterff op den 6en April ao. 1631. (no. 216)

23. Hier leyt begrave De E. Adriaan Jansen Schoonhoven in sijn leven Burgemr. en penningmr. deser plaets sterf den ...

October 1648 37 weecken ende sijn huysvrou Maertien

Ariensen Schoonhoven sterff den 30 November ao. 1660 out zijnde 59 jare.

24. (Wapen: vijf ruiten aangesloten, 3 en 2.)

Hier leyt begraven Pietertien Aryens Ackersdyck oud sijnde 60 jare sterft den 28 Yanuwary 1701 en Leendert-Jorissen Sleydregt gebooren den 5 Augustus 1623 gestorven den 16 November ano. 1705.

25. Hugo Poortvliet.

26. Bogardt.

Sluiten