Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Moordrecht

221

rood schip met zeil, dat de Nederlandsche driekleur voert; hierboven een kroon.

Op een tweede kroon: 1. het wapen van Rotterdam; 2. de letters C. v. D., A. M. en het jaartal 1753; 3. het schip van schild no. 3 hiervoor.

Op een derde kroon eveneens drie schilden: 1. het wapen vermeld op de eerste kroon sub 2; 2. op goud een roode leeuw (Holland?); 3. doorsneden: boven op goud een meerman, met schild in de linker- en een zwaard in de rechterhand; beneden op zilver drie zwarte vogels (2 en 1).

Op grafzerken leest men: Op het koor:

1. Cornelis Nozeman obiit 22 Julij 1786.

2. Over twee zerken:

Dese 2 graven komen toe Hillichje Willems Keyser weduwe van sa. Dirk Joris Hooymayer die hier leyt begraven en is gestorven op den 19e November anno 1657 ende sijn huysfrow Hillichje Willems sterft den 9 July 1664.

(In het midden een liggende zeis met het mes naar rechts (her.) en naar beneden.)

In de kerk:

3. Hier leyt begraven Lambertus Mennodu getrouwen dienaer des oprechten G. woorts in zin leven tot Moordrecht starft den 4 Octobris anno 1613.

4. Hier leyt begraven Yacop Leennaertz. ende sterft op den 2 Maert anno 1598.

(Wapen: doorsneden: boven een dubbele adelaar; beneden een huismerk zijnde een tweemaal horizontaal gekruiste paal.) (Vgl. ook De Wapenheraut 1915, blz. 311.)

Sluiten