Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naaldwijk.

230

32. (Twee wapens uitgekapt; helmteeken drie takjes met bloemen.) Hier leyt begraven mester Louys SIeenacker oudt70 jaeren

ende sterft den 27en April anno 1636. (no. 38)

33. Rustplaats van Christieaen Adrieanus Nissen in leeven secretaris van Naaldwijk geboren den 27 October 1757 overleeden den 1 October 1802.

34. Kornelis Tamboer.

In de kerk: 85. Hodie mihi cras tibi.

36. P. V. V. (no. 7Q)

37. I. W. V. R. (no. 221)

38. Dit graft hoort toe Yan Franke van der Vale anno 1702. (no. 223)

39. Als no. 38. (no. 128)

40. J. D. Saar. (no. 116)

41. W. I. V. S.

Op het koor is een bord met de tien geboden, waarop het wapen Oranje Nassau.

Volgens afbeeldingen bij Mr. W. van der Lely bevond zich vroeger aan een pilaar ter zijde van den preekstoel een hardsteen, waarop:

42. Zassius S. viafori

alto sui finis memor, ach peto candide lector sors mea preteriit te, tua certe manet. Mens sit juncta Deo, caro terre q gregis hujus nuper eram socius Zassius hic jaceo obiit Zassius XXVIII January anno XVc XXVI.

43. Volgens dezelfde collectie was op het koor nog een monument waarop:

Sluiten