Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naaldwijk.

232

est, ita enim eos cessit, ut non tam suis serviret commodis, non fama, non divitiis, quam religioni, principi, patriae Bonoq. publico quibus se suaque omnia devoverat.

Vixit annos LXII mens. II dies XXIX Summis Imis, medioxumis carus et acceptus, obiit Hagae comit. Ao. MDCCXI D. V Febr. Charissimo conjugi et optimo parenn'

Moestissima vidua

Charlotta de Fuchs

et quinque liberi superstites

hoe amoris et pietatis monumentum

multis cum lachrimis P. C.

Ned. Herv. Kerk te Nieuw Beyerland.

Zie over deze kerk: J. W. Regt, De Hoeksche waard, blz. 279. Zij werd in 1826 vernieuwd. Op zerken leest men:

1. Hier leit begrave Leendert Pietersz. Robol insijnleven schout ende stadhouder van de Beierlanden hij sterf de 8 December anno 1667.

2 Beyerlandt is gestorven op den 18 Septem 1652. Noch,

leyt hier begraven Willem Lodewijkse de soon van Lodewijck Pluenen is gestorven op den 7 October 1656. Noch leyt hier begraven 3 sonen van Arien Leen d erts e van der Meer ghenaemt alle 3 Leendert Ariense van der Meer.

3. Hier leit begrave Jannetje Herweyers Gyelisd. is gestorven op de Xlen Desember anno 1606.

4. Hier leyt begraven Aryaentghe Claes frou van Jan Aertse alyasjan Franse gewonnen ende gebooren uyt Strijen is gestorven de 29 Mey 1620.

Sluiten