Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nieuw Beverland. 233

5. Hier leit begrave Cornelis Janse van 't Hof in sijn leven heemraet van Nieu Beyerlant out 53 jaeren sterf den 22 Mey 1689.

Hier leyt begrave Neeltien Arens. van Putten in haer leven huysvrouw van Cornelis Janse van't Hof out 51 jaeren sterf den 22 April anno 1689.

6. Hier leyt begraven Gij lis Herweyer Ja co bsz. dycgraef. Hij sterf de .. Juny ann« 16..

Hier leyt begraveln JacobGillisz. Herweyer diickgraef van Nyeu Beyerlant ende Groot Suyt Beyerlant en is overleden den 11 Augusti 1641 out sijnde 62 jaeren .. maanden .. dagen. (Vgl. De Wapenheraut 1917, blz. 125.)

7. Hier leyt begraven Pieter Cornelisse

Decker out

62 jaren en

den sterf

ano 16

Hier leyt begraven

Adriae

Jarfs

huys ....%

van Pieter Cornelisse Decker ... den 20 April 1687 out .2 jaren.

8. "» Hier leyt begraven Pieter Flooren van der Weyden out 46 jaren is gestorven den 29 October anno 1666.

Op het kerkhof naast de kerk:

9. Dit graf is gekocht door Ds. P. J. Zaalberg voor zijne echtgenoote Louisa Wilhelmina Alting geboren 12October 1804 overleden 16 Juni 1874.

10. Willem van Woerkom 27 Juni 1812—21 Oct. 1895.

11. Rustplaats van Daniël Los geboren 30 Mei 1781 inleven notaris te Nieuw Beyerland overleden den 13 April 1845 en

Sluiten