Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nieuwpoort

241

24. Hier leyt begraven Jan Michielse out 60 jaren sterf den 29 Augustus 1677.

Bij deze zerk behoort een bord waarop: Hier after dees pilaar ben ik om mijne sonden gedaalt int duister graf en van de dood verslondë. Het lighaam leit in d'aard de ziel die gaat tot Godt tot troost der Vromen, want dat is haar deel en lodt. Hier sal het lighaam sijn tot Christus alle volcken sal dagen voor het Regt en komen op de woleken van sijn verheven troon om regten met beleyt (bescheyt?) een ijder hierop aard na sijn geregtigheyt. Het vonnis dat sal sijn komt gesegende des Heeren en gaat vervloecte schaar u na dë afgront keeren.

Jan Michielsz. in den Heere gerust 1677 op den 29 Augustus.

25. Hier leyt begraven Maerikenjans de Best huisvrou van de Heer borgemester Adrian Kols tot Nipoort out 64 jaren sterft den 12 Dezember anno 1650.

26. Jannighe Dammis ao. 1697.

27. Hier leyt begrave Henrickjansze. sterf den 9 februari 1615.

28. C. P. Boscoop overleden den 17 Yunius anno 1654.

29. H. L. B. C. B. = J. W. Roos.

30. Hier leid begrave Jan Andriesen V (?) is geboren

int jaer 1607 den 17 Julius op een sondag des nagtsten 12uiren en in den Heere gerust op Saturdag den 26 October 1697 ontrent de clocke tien uiren.

Op het orgel leest men:

Ter gedachtenis aan Gerardina Adriana de Haan geb. te Nieuwpoort 24 Januari 1832 overl. te Sliedrecht 7 October 1870 echtgenoote vanTheodorusPrinsAzn. Ingewijd 10 Maart 1914.

Boven den ingang vóór in de kerk op een steen:

Jan van der Stok De eerste steen / van deese kerk / geevel is / geleegen door ' Aart Bunnik/schout/deser steede/anno 1774/.

16*

Sluiten