Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Nieuwveen.

De eerste steen gelegd/door/Jers. Schoenmakers/oud 6 jaren/den 14 July 1831.

Op de klok leest men: lek ben verandert, maer mijn naem behouden Salvator hiet ick, van stemme bouden.

Cornelis Ammeroy me fecit 1604.

Op het orgel: Gesticht 1858.

Kerkvoogden: J. M. Ko e ke lis, voorzitter; W. A. G. Kapt eyn, secretaris, J. P. Bronkhorst, J. van 't Wout, P. d e Witt. Predikant: P. Schoenmakers. W. Knipscheer orgelmaker te Amsterdam 1858.

In het voorportaal leest men op een zerk:

Hier leyt begraven Cornelis Maertensen Buys, sterf den Hen December 1632 met Maritghen Cornelis sijn huysvrou sterf den 25en December [16]3. M. Hz. Buys 1639.

Vóór een arbeidershuisje op een brokstuk:

huysvrouw van Gilles Vlaming schout en secretaris van Nieuwveen, den Uyterbuurt, Zevenhoven en Noorden obiit XXXI May MDCCLXIX.

(Gillis Vlaming was schout van 1764—1771; zijne huisvrouw was Cornelia Veegens, die 4 Mei 1769 een zoon Joannis liet doopen; blijkbaar is zij dus gestorven in de kraam van dit kind.)

R. Kath. Kerk te Nieuwveen.

(Gesticht in 1865).

In den doorgang onder den toren leest men op steenen: 1. 1559. (Dit is de stichtingssteen van de oude R. C. Kerk, later tot 1831 Ned. Herv. Kerk.)

Sluiten