Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oegstgeest.

262

boven op zilver een halve leeuw; beneden op zilver drie gouden blokjes, 2 en 1).

Mr. Nicolaas Willemsz. van L e e u w e n burgemeester 1763 (wapen alsvoor).

Jacob Willem Verboom burgem. den 9„. (op goud een dubbele zwarte adelaar van zwart, op de borst een zespuntig zwart wiel).

Dan. Theod. Gevers van Endegeest 1873. Jaca Margtha. Deutz van Assendelft 1873. Endegeest 1873 en Oegstgeest 1873. ,

Op een marmeren steen in den muur: Der vrouw van Endegeest door liefde en trouw gewijd, haar godsvrucht, geest en deugd zijn boven graf en tijd,

M. E. Gevers van Endegeest geb. de Leeuw overl 10 Nov. 1823 oud 50 jaren.

Op een heerenbank ziet men het jaartal CI3I0CLXXXIX en de wapens:

1. Leiden.

2. Joh. vandenBergh(op zilver drie roode ruiten, 2 en 1).

3. Mr. Theod. Schrevelius (drie haken, 2 en 1).

4. Dr. Johan vanderMarck (vgl. het venster op het koor).

5. Mr. Coenraedt Ruys (twee toegewende klimmende bokken, in de voorpooten een schildje houdende, beladen met een kruis; boven het schildje een roos).

Op het kerkhof bevindt zich o a. een monument van de familie Gevers van Endegeest; een zerk met wapen Irish Stephenson, enz. enz.

Ned. Herv. Kerk te Ooltgensplaat.

Aan weerszijden van den ingang leest men op twee steenen: Ter vervanging van het in den jare 1555 voltooide kerkgebouw is op de fondamenten van hetzelve deze kerk gesticht

Sluiten