Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oostvoorne.

268

7. Vier wapens:

I. In blauw een groene duintop, waarop een zilveren plant (helmkruid ?). R u g g e.

II. In zilver een door een achtparelige gouden kroon overtopt brandend rood hart, doorstoken met twee gouden pijlen de punten naar beneden. Helmteeken rood zilveren vlucht; dekkleeden rood en zilver. Dirck Lievense van Bergen, schepen.

III. Wapen gedeeld: 1. in goud een zwarte dwarsbalk; 2. in goud drie zwarte adelaars, waarvan die in den schildvoet dubbelkoppig is. Helmteeken dubbele zwarte adelaar; dekkleeden goud en zwart. Isack Vermaat, schepen.

IV. Een winterlandschap; de schildvoet is een ijsbaan, afgezet door een dijk met bladerlooze boomen, links eene boerderij met schuur en hooiberg, rechts een brug; op de ijsbaan in het midden een naar links rijdende boer met stok over den schouder, rechts eene naar rechts rijdende boerin en boer; daartusschen een boer die in eene slede eene boerin naar links voortduwt. Helmteeken rood zilveren vlucht; dekkleeden zilver en rood. Jacob Bouwen se Couwenoort 1744.

8. In goud een groengebladerde, roode roos met gouden hart in het schildhoofd, vergezeld van twee roode halve manen. Helmteeken een roode halve maan. Dekkleeden goud en rood.

De Heer Nicolaas Honigh

capiteyn van de Burgerije

der stad Brielle, contrarolleur

van haar Hoogmogende Convoyen en

Licenten binnen deselve stad,

Schout en Penningmeester van Oostvooren

Rugge en Oosterlant etc. anno 1744.

Sluiten