Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oude Tonge.

279

6. Hier leit begrave LeeneCornelisdochter die huysvrouwe va A i c h e C o r n e 1 i s s. sij sterf ao. XVc XXVIIII den XXVsten dach in Meerti. '

7 Smit out 47 .... gestorven den .... en begraven

den .... 30 Mey.

8. Hier leit begrave Joffrou Marike Ruychrock Joest dochter retmeest. va Grisoerde sij ....

(Wapen als sub 1 in ruitvorm.)

9. Hier leyt begrave Soete Jan Wittez. wedue die sterf int jaer MVc XLIIII den XXIIIIste february en JannekeWouters huysvrou sterf ao. XVc LXIX de XIIII Sepfëb.

10. Hier leyt begrave Adriaen Gilliszoen hij sterf int jaer MCCCCXXII, XXVI daghe in April en ....

11. Hier leit begraven heer Lenaert Wouterse pastor sterf int jaer MVc en XLV dê VI January.

Ano. XVc en XXV de XXVste february sterf Corni(?) Cornelis Jassoe va Rijswijck. Ao. XVc en twee de derde novebris

12. Hier leyt begraven Margriette Goverse starf op den 3 September anno 1604.

(Wapen uitgehakt.)

Op een koperen kroon drie schildjes, waarop het volgende gedicht uit 1680:

Wanneer St. Joris pijl en boge was gebroken

Lagh St. Sebastiaan haast in het stof gedoken

en vont zigh haast ontset van schutters en geweer,

die doelden na het wit en schoten t'sijner eer.

Want 't zijn de gildebroeders, die

't regt met al de landen

op haar leeraars versoeck gaan

stellen in de handen

van d'oude Tongsche kerk;

daarvan zij een bewijs

dees opgehangen kroon

Sluiten