Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oude Tonge.

280

tot haren roem en prijs. Gansch loflijk is dees daad dus volck en overheden tot heylsamer gebruik, 't verguiste geld besteden. Hierom was een request van haer gepresenteert aan Hollants graaflijkheyt die hierin consenteert. D. Smout.

(Op een andere kroon, die echter zóó hoog hing, dat de verzen niet waren te lezen, zijn nog vier verzen, die vermeld zijn in de beschrijving van Goedereede en Overflakkee door B. Boers, blz. 199.)

Buiten in een voorportaal op een steen: Adriaen van de Leur heeft aen dit portaal den len steen geleyt den 12en Yuny 1742.

Ned. Herv. Kerk te Oudewater.

• Nabij het orgel ziet men tegen een pilaar een marmeren bord, waarop bovenaan een wapen: drie rozen (2 en 1).

Piae Memoriae viri cl.

Rudolphi Snellii a Royen, patricii veteraquinati, qui anno MDXLVII, V Oct. natus juventutis partem docendis Marpurgi in Hessia literis et artibus cum laude exercuit; aetatem reliquam in acad. Leydensi turn mathesos tum hebraeae linguae professioni cum cura fide et bono publico exegit. Bis rectoratu honorifice functus Illmis. duobis Mauricis principi auriaco et landgravio Hassiae ob artium quas amabunt, praestantiam carus, tantum Leydae. Anno aetatis suae sexagesimo secto, II Mart. Deo et naturae consessit. Hoe patriae loco ubi corpus humari

Sluiten