Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oudewater.

282

Vergun mij Hemel Mayesteyt dat ik hem dien ik teer beminden in een vol zalige eeuwigheyt bij de Englen reyen wedervinden Jan Willem van Hoogstraaten. (Vgl, Ned. Patriciaat 1914, blz. 207.)

8. Grafsteede van Vrouwe Catharina Petronella de St. Viance de Puimege dochter van Jean Baptist de St. Viance de Puimege en Emmerentia van Liesveld huisvrouwe van Anthony Bogaardt gebore te Oudewater den 5e January 1711 overleden in 's Gravenhage den 10e May, alhier begrave den 17e dito MDCCLXIX.

9. Hic infra Doem- Arnoldus Brants predicant tot Oudewater stierf den 6 October in het twee en tagtigste jaars sijns ouderdoms en in het stestighste jaer sijnder bedienge 1712.

10. - Henderick Clasen Lexmont ao. 1673.

11. Hier leyt begraven Gijsbert van Praet in sijn leven regerende burgemeester deser stede, die out was 52 jaren is overleeden op den 29 July 1669.

12. Hier leydt begraven Jacop van den Bergh gestorven den 6 Mart 1659 out 82 jaer.

13. R. Voss van Zijll.

14. Wapen : gevierendeeld: I. drie rozen (2 en 1); II. drie leeuwen (2 en 1(?)); III. een keper, vergezeld van drie St. Andrieskruisjes; IV. een linkerschuinbalk beladen met drie harten.

Hier leit begraven Elyzabet Jacob Gerritz. wedue en sterf ano. XVc LUI de 1 february en Eu ge Gerritz. haer sust. 1545.

15 consulis filius urbi veteraguinas patriae a secretiscum

uxore sua Margareta Arminia mortalitatis exuviis sub hoe saxo depositis expectat resurrectionem, natus est ao. C. MDCXXXII die 25 Aprilis obiit ao. MDCLXXIII die 7 Maji; nata ao. C. MDCXXXVI die 16 Octob. obiit ao. MDCLXXVI die 20 Marty.

16. Gerriedt de Yongh.

Sluiten